Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-04-2022 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-11065".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2022-04-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 37c Wet op de rechtsbijstand
Identifier stcrt-2022-11065
Jaargang 2022
Maker Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2022-04-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 11065
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties