Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-04-2022 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2022-10450".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 40 Geneesmiddelenwet
Identifier stcrt-2022-10450
Jaargang 2022
Maker Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web/1.4/xml/MC-OEP-StcrtBvasAnderBvas-Web.xml
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2022-04-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10450
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 8 april 2022, kenmerk 2022-2744267 / IT2026826, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Ikorel 10 mg, tabletten (RVG 15221)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties