Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2021-9255".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-9255
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 9255
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling van de Stuurgroep voor het Schone Lucht Akkoord ter uitvoering van artikel 18 van het Schone Lucht Akkoord inzake de toetreding van een aantal nieuwe partijen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties