Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-5808".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-5808
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5808
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 1 februari 2021, kenmerk 2020-2040264/IT2040264, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Protaminehydrochloride MPH 1000 IE/ml, oplossing voor injectie (RVG 06666)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties