Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-5591".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-01-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies
Identifier stcrt-2021-5591
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-02-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5591
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 januari 2021, 2021-0000003918, tot wijziging van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid in verband met het aanpassen van percentages van de vierde tranche en een wijziging in de verplichte aansluiting van omzetperiodes van opvolgende tranches en enkele andere wijzigingen in de Eerste, Tweede en Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties