Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)Staatscourant 2021, 5104Benoemingen en ontslagen

(Her)benoemingsbesluit voorzitters en leden Klachtenadviescommissie Wsnp

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gelet op:

  • Artikel 2 lid 2 van het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, 80);

  • Artikel 1 van de Regeling van de Minister van Justitie van 23 juli 2009, nr. 5612426/09, houdende verlening van mandaat aan de Raad voor Rechtsbijstand te ’s Hertogenbosch betreffende het verlenen van subsidies en het vaststellen van beleidsregels dienaangaande (Staatscourant 2011, 23891);

  • De Klachtenregeling bewindvoerders Wsnp II (Staatscourant 2013, 29038);

Besluit:

Artikel 1

De heer mr. W.F. Korthals Altes (rechter-plaatsvervanger rechtbank Noord-Holland, afdeling Strafrecht en afdeling Privaatrecht) met terugwerkende kracht te benoemen als voorzitter en lid van de Klachtenadviescommissie Wsnp, ingaande op 18 januari 2021 en eindigend op 18 januari 2024.

Artikel 2

De heer mr. R. Cats (rechter/rechter-commissaris rechtbank Den Haag, afdeling Civiel recht, team Insolventies) te hernoemen als voorzitter en lid van de Klachtenadviescommissie Wsnp, ingaande op 5 maart 2021 en eindigend op 5 maart 2024.

Artikel 3

Mevrouw M.R. Kuijper (Wsnp-bewindvoerder en zelfstandig ondernemer) te hernoemen als lid van de Klachtenadviescommissie Wsnp, ingaande op 5 maart 2021 en eindigend op 5 maart 2024.

Artikel 4

Mevrouw J.A. Logtenberg (Wsnp-bewindvoerder/assisterend curator in faillissementen) te hernoemen als lid van de Klachtenadviescommissie Wsnp, ingaande op 5 maart 2021 en eindigend op 5 maart 2024.

Artikel 5

  • 1. Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 18 januari 2021.

  • 2. Deze regeling wordt aangehaald als: (Her)benoemingsbesluit voorzitters en leden Klachtenadviescommissie Wsnp.

Utrecht, 26 januari 2021

I.D. Nijboer Algemeen directeur/bestuurder Raad voor Rechtsbijstand