Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-50692".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-12-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 142 van de Pensioenwet en artikel 137 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling
Identifier stcrt-2021-50692
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 50692
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2021, nr. 2021-0000185966, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege aanpassing van de vrijstellingsregeling voor het jaar 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties