Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2021 gepubliceerd door Rijkswaterstaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-49806".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-49806
Jaargang 2021
Materiële uitwerkingtreding 2026-10-31
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-12-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49806
Publicerende organisatie Rijkswaterstaat
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor Matrassen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties