Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-49798".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-12-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-49798
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 49798
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie van 9 december 2021, nr. WJZ/ 21286149, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies in verband met de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties