Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2021-48141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-48141
Jaargang 2021
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 48141
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Vacatures raadsleden Nederlandse Sportraad, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties