Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-12-2021 gepubliceerd door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-48001".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
Grondslag artikel 13 Tabak- en rookwarenwet
Grondslag artikel 10, eerste lid, onder d, Mandaatbesluit VWS
Identifier stcrt-2021-48001
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-12-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 48001
Publicerende organisatie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 24 november 2021 tot vaststelling van het Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren (IB02-SPEC 31, versie 13)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties