Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2021 gepubliceerd door Nederlandse Zorgautoriteit. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2021-47432-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Heeft nodig stcrt-2021-47432
Identifier stcrt-2021-47432-n1
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-11-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47432
Publicerende organisatie Nederlandse Zorgautoriteit
Rubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Rectificatie: Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022, Nederlandse Zorgautoriteit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Versie nummer n1
Versieinformatie Rectificatie