Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-11-2021 gepubliceerd door Nederlandse Zorgautoriteit. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2021-47432".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-47432
Is vereist door stcrt-2021-47432-n1
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-11-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 47432
Publicerende organisatie Nederlandse Zorgautoriteit
Rubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf,geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022, Nederlandse Zorgautoriteit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties