Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-46830".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Identifier stcrt-2021-46830
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46830
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 november 2021 nr. MBO/30260184, houdende wijziging van de Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021–2024 in verband met onder meer een verruiming van de subsidiemogelijkheden voor werknemers en ouders, het reserveren van een budget voor subsidieverstrekking voor Caribisch Nederland, het schrappen van experimenten gericht op kwaliteit en een aanpassing van het beoordelingskader voor experimenten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties