Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type overige overheidsinformatie en heeft als identifier "stcrt-2021-46800".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-46800
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46800
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 2021, kenmerk 3276389-1019021-DMO, houdende de instelling van de Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië (Instellingsbesluit Commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties