Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-46772".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-46772
Jaargang 2021
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46772
Publicerende organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Beschikking van de Minister voor Rechtsbescherming van 12 november 2021, nr. 3613881, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tot vaststelling van het percentage waarmee de bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2022 worden verhoogd (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2022)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties