Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-46406".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 11, eerste en tweede lid, 18, eerste en tweede lid, 27, 31, 36, eerste lid, en 95, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 1.10, derde lid, van de Wet kinderopvang
Identifier stcrt-2021-46406
Jaargang 2021
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46406
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 november 2021, nr. 2021-0000165813, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2022 (Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2022)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties