Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-46139".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-46139
Jaargang 2021
Onderwerp Landbouw | Dieren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46139
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2021, 3274624-1018870-VGP, houdende aanwijzing van dierenartsen als bedoeld in artikel 30 van de verordening officiële controles
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties