Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type ruimtelijk plan of omgevingsdocument en heeft als identifier "stcrt-2021-45993".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-45993
Jaargang 2021
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype ministerie
Plansoorten projectbesluit
Publicatiedatum 2021-11-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 45993
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Subrubriek ruimtelijk plan of omgevingsdocument
Taal nl
Titel Kennisgeving Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties