Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-11-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-45440".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-28
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-45440
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-11-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 45440
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Omzetbelasting. Toelichting Tabel I. Wijziging van het besluit van 22 december 2017, nr. 2017-16288
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties