Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 oktober 2021, nr. MBO/29978860, houdende wijziging van onder meer de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 in verband met onder meer de vaststelling en wijziging van kwalificatiedossiers

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 7.2.4, tweede lid, 7.2.4a, vierde lid, 8.2.2, derde lid, en 8.2.2a, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en 2.2.2, vijfde lid, en 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringbesluit WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In opleidingsdomein 1. Bouw en infra 79000 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23303

 

Grond-, water- en wegenbouw

25750

Allround vakman gww

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25751

Allround waterbouwer

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25752

Asfaltafwerker

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25753

Balkman

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25754

Opperman bestratingen

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25755

Straatmaker

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25756

Vakman gww

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25757

Waterbouwer

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23313

 

Metselen

25785

Allround Metselaar

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metselen

25786

Metselaar

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23330

 

Tegelzetten

25826

Allround tegelzetter

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Tegelzetten

25827

Tegelzetter

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23331

 

Timmeren

25828

Allround timmerman

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Timmeren

25829

Timmerman

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

2. In opleidingsdomein 2. Afbouw, hout en onderhoud 79010 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23308

 

Kaderfunctie afbouw en onderhoud

25773

Uitvoerder

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Kaderfunctie afbouw en onderhoud

25772

Vastgoedadviseur

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23315

 

Onderhoud- en verbouwbedrijf

25791

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Onderhoud- en verbouwbedrijf

25792

Servicemedewerker gebouwen

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

3. In opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23299

 

Elektrotechnische installaties

25735

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische installaties

25736

Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische installaties

25737

Monteur elektrotechnische installaties

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23300

 

Elektrotechnische systemen en installaties

25738

Technicus elektrotechnische industriële systemen en installaties

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische systemen en installaties

25739

Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23305

 

Industriële processen

25759

Mechanisch operator A

2

1,6

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25760

Mechanisch operator B

3

1,6

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25761

Procesoperator A

2

1,4

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25762

Procesoperator B

3

1,4

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23306

 

Infratechniek

25763

Eerste monteur datadistributie

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25764

Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25765

Eerste monteur laagspanningsdistributie

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25766

Eerste monteur middenspanningsdistributie

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25767

Monteur datadistributie

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25768

Monteur gas-, water- of warmtedistributie

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25769

Monteur laagspanningsdistributie

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25770

Monteur middenspanningsdistributie

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23321

 

Procestechniek

25802

Operator C

4

1,6

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23329

 

Service- en onderhoudstechniek

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25305

Eerste monteur service en onderhoud gasturbines

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25821

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

3

1,3

Vakopleiding

BZK

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25825

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

4

1,3

Middenkaderopleiding

BZK

BOL/BBL

23333

 

Werktuigkundige installaties (montage)

25347

Eerste monteur dakbedekking

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Werktuigkundige installaties (montage)

25834

Eerste monteur utiliteit

3

1,3

Vakopleiding

BZK

BOL/BBL

   

Werktuigkundige installaties (montage)

25835

Eerste monteur woning

3

1,3

Vakopleiding

BZK

BOL/BBL

   

Werktuigkundige installaties (montage)

25350

Monteur werktuigkundige installaties

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

4. In opleidingsdomein 5. Media en vormgeving 79040 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23294

 

AV-productie

25716

Allround medewerker AV-productie

3

1,4

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25717

AV-specialist

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25718

Fotograaf

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25719

Medewerker fotografie

2

1,4

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23319

 

Podium- en evenemententechniek

25798

Allround podium- en evenemententechnicus

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en evenemententechniek

25799

Medewerker podium- en evenemententechniek

2

1,4

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en evenemententechniek

25800

Podium- en evenemententechnicus

3

1,4

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23326

 

Ruimtelijke vormgeving

25810

Medewerker productpresentatie

2

1,4

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Ruimtelijke vormgeving

25811

Ruimtelijk vormgever

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

5. In opleidingsdomein 7. Mobiliteit en voertuigen 79060 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23292

 

(After)sales in de mobiliteitsbranche

25712

Adviseur mobiliteitsbranche

3

1,4

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

(After)sales in de mobiliteitsbranche

25713

Manager mobiliteitsbranche

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23293

 

Autospuiten

25714

Autospuiter

2

1,4

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Autospuiten

25715

Eerste Autospuiter

3

1,4

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23332

 

Verbrandingsmotortechniek

25830

Eerste verbrandingsmotortechnicus

3

1,4

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Verbrandingsmotortechniek

25831

Technisch specialist verbrandingsmotoren

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Verbrandingsmotortechniek

25832

Verbrandingsmotortechnicus

2

1,4

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

6. In opleidingsdomein 8. Transport, scheepvaart en logistiek 79070 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23309

 

Logistiek

25774

Logistiek medewerker

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Logistiek

25775

Logistiek teamleider

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23311

 

Luchtvracht

25778

Air cargo specialist

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23310

 

Management transport en logistiek

25776

Logistiek supervisor

4

1,4

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Management transport en logistiek

25777

Specialist transport en logistiek

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23316

 

Operationele processen op de luchthaven

25793

Aviation operations specialist

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

7. In opleidingsdomein 9. Handel en ondernemerschap 79080 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23307

 

Interieuradvies

25771

Interieuradviseur

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23325

 

Retail advies

25809

Retailspecialist

3

1,1

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23323

 

Retail management

25807

Retailmanager

4

1,1

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23324

 

Retail operationeel

25808

Retailmedewerker

2

1,1

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

8. In opleidingsdomein 10. Economie en administratie 79090 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23296

 

Business Services

25723

Allround Assistant Business Services

3

1,0

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Business Services

25724

Assistant Business Services

2

1,0

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Business Services

25725

Business Administration & Control Specialist

4

1,0

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Business Services

25726

Legal, Insurance & HR Services Specialist

4

1,0

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Business Services

25727

Marketing & Communication Specialist

4

1,0

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Business Services

25728

Office & Management Support Specialist

4

1,0

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23302

 

Evenementenorganisatie

25749

Medewerker evenementenorganisatie

4

1,0

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

9. In opleidingsdomein 11. Veiligheid en sport 79100 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23322

 

Publieke veiligheid

25803

Handhaver toezicht en veiligheid Generieke opsporing (domein VI)

3

1,0

Vakopleiding

V&J

BOL/BBL

   

Publieke veiligheid

25804

Handhaver toezicht en veiligheid Milieu, welzijn en infrastructuur (domein II)

3

1,0

Vakopleiding

V&J

BOL/BBL

   

Publieke veiligheid

25805

Handhaver toezicht en veiligheid Openbaar vervoer (domein IV)

3

1,0

Vakopleiding

V&J

BOL/BBL

   

Publieke veiligheid

25806

Handhaver toezicht en veiligheid Openbare ruimte (domein I)

3

1,0

Vakopleiding

V&J

BOL/BBL

10. In opleidingsdomein 13. Horeca en bakkerij 79120 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23295

 

Brood en banket

25720

Leidinggevende bakkerij

4

1,3

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Brood en banket

25721

Uitvoerend bakker

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Brood en banket

25722

Zelfstandig werkend bakker

3

1,3

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23318

 

Patisserie

25797

Patissier

4

1,3

Specialistenopleiding

 

BOL/BBL

11. In opleidingsdomein 15 Zorg en welzijn 79140 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23312

 

Maatschappelijke Zorg

25780

Begeleider maatschappelijke zorg

3

1,1

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25779

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

4

1,1

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23320

 

Praktijkopleider

25801

Praktijkopleider

4

1,1

Specialistenopleiding

 

BOL/BBL

12. In opleidingsdomein 16 Voedsel, natuur en leefomgeving 79160 worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23298

 

Dierverzorging

25730

Bedrijfsleider dierverzorging

4

1,3

Middenkaderopleiding

LNV

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25731

Dierenartsassistent paraveterinair

4

1,5

Middenkaderopleiding

LNV

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25732

Medewerker dierverzorging

2

1,3

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25733

Proefdierverzorger

3

1,3

Vakopleiding

LNV

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25734

Zelfstandig medewerker dierverzorging

3

1,3

Vakopleiding

LNV

BOL/BBL

13. In het overzicht vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties voor entreeopleidingen worden in de alfabetische volgorde de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens ingevoegd:

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

23301

 

Entree

25740

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25741

Assistent dienstverlening

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25742

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25743

Assistent logistiek

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25744

Assistent metaal-, elektro- en installatietechniek

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25745

Assistent mobiliteitsbranche

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25746

Assistent plant, dier of groene omgeving

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25747

Assistent procestechniek

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25748

Assistent verkoop/retail

1

1,0

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

14. De volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens vervallen:

Crebonummer

Kwalificatiedossier

23070

Advies en leiding in de verkoop

23101

Aftersales Mobiliteitsbranche

23104

Autospuiten

23091

AV-productie

23082

Brood en banket

23233

Dierverzorging

23127

Elektrotechnische Installaties

23111

Elektrotechnische systemen en installaties

23110

Entree

23065

Financieel administratieve beroepen

23216

Financiële dienstverlening

23050

Grond-, water- en wegenbouw

23129

Industriële processen

23253

Infratechniek

23073

Interieuradvies

23066

Juridisch-administratieve beroepen

23006

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

23143

Logistiek

23181

Maatschappelijke Zorg

23076

Management retail

23067

Marketing, communicatie en evenementen

23052

Metselen

23146

Middenkader Transport en Logistiek

23231

Office- en managementsupport

23010

Onderhoud- en verbouwbedrijf

23068

Ondersteunende administratieve beroepen

23086

Patisserie

23096

Podium- en Evenemententechniek

23184

Praktijkopleider

23121

Procestechniek

23098

Ruimtelijke vormgeving

23122

Service- en onderhoudstechniek

23152

Supervisors logistiek

23056

Tegelzetten

23057

Timmeren

23153

Transportplanning

23107

Verbrandingsmotortechniek

23080

Verkoop

23108

Verkoop Mobiliteitsbranche

23133

Werktuigkundige Installaties (Montage)

15. Het volgende kwalificatiedossier met bijbehorende gegevens vervalt:

Crebonummer

Kwalificatiedossier

23162

Publieke veiligheid

16. De volgende kwalificaties met bijbehorende gegevens vervallen:

Crebonummer

Kwalificatie

25218

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

25474

Agogisch medewerker GGZ

25193

Allround medewerker AV-productie

25102

Allround Metselaar

25116

Allround tegelzetter

25118

Allround timmerman

25023

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

25091

Allround vakman gww

25092

Allround waterbouwer

25093

Asfaltafwerker

25250

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

25251

Assistent dienstverlening en zorg

25252

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

25253

Assistent installatie- en constructietechniek

25254

Assistent logistiek

25255

Assistent mobiliteitsbranche

25657

Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

25256

Assistent procestechniek

25257

Assistent verkoop/retail

25228

Autospuiter

25377

Aviation Operations Officer

25194

AV-specialist

25094

Balkman

25138

Bedrijfsadministrateur

25576

Bedrijfsleider dierverzorging

25475

Begeleider gehandicaptenzorg

25476

Begeleider specifieke doelgroepen

25577

Dierenartsassistent paraveterinair

25229

Eerste Autospuiter

25266

Eerste monteur datadistributie

25331

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

25332

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

25267

Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

25269

Eerste monteur laagspanningsdistributie

25270

Eerste monteur middenspanningsdistributie

25307

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

25348

Eerste Monteur utiliteit

25349

Eerste Monteur woning

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

25153

Eerste verkoper

25139

Financieel administratief medewerker

25195

Fotograaf

25158

Interieuradviseur

25140

Junior assistent-accountant

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

25544

Klantmedewerker Bancaire Diensten

25545

Klantmedewerker Inkomensverzekeringen

25546

Klantmedewerker Schadeverzekeringen

25547

Klantmedewerker Vermogen

25012

Kleur- en interieuradviseur

25172

Leidinggevende bakkerij

25371

Logistiek medewerker

25388

Logistiek supervisor

25372

Logistiek teamleider

25378

Luchtvrachtspecialist

25574

Management assistant

25162

Manager retail

25379

Manager Transport en Logistiek

25335

Mechanisch operator A

25336

Mechanisch operator B

25149

Medewerker (financiële) administratie

25580

Medewerker dierverzorging

25147

Medewerker evenementenorganisatie

25196

Medewerker fotografie

25146

Medewerker human resource management (HRM)

25148

Medewerker marketing en communicatie

25202

Medewerker Podium- en evenemententechniek

25211

Medewerker productpresentatie

25150

Medewerker secretariaat en receptie

25103

Metselaar

25271

Monteur datadistributie

25333

Monteur elektrotechnische installaties

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

25273

Monteur laagspanningsdistributie

25274

Monteur middenspanningsdistributie

25573

Office assistant

25303

Operator C

25095

Opperman bestratingen

25373

Parts-/baliemedewerker

25183

Patissier

25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

25389

Planner wegtransport

25203

Podium- en evenemententechnicus

25204

Podium- en evenemententechnicus Geluid

25205

Podium- en evenemententechnicus Licht

25206

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

25487

Praktijkopleider

25337

Procesoperator A

25338

Procesoperator B

25578

Proefdierverzorger

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

25212

Ruimtelijk vormgever

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

25024

Servicemedewerker gebouwen

25096

Straatmaker

25262

Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen

25263

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

25237

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

25117

Tegelzetter

25479

Thuisbegeleider

25128

Timmerman

25014

Uitvoerder

25173

Uitvoerend bakker

25579

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

25097

Vakman gww

25238

Verbrandingsmotortechnicus

25154

Verkoopadviseur

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

25155

Verkoopspecialist

25167

Verkoper

25098

Waterbouwer

25174

Zelfstandig werkend bakker

17. De volgende kwalificaties met bijbehorende gegevens vervallen:

Crebonummer

Kwalificatie

25409

Handhaver toezicht en veiligheid

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

B

Bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De kwalificatiedossiers en bijbehorende kwalificaties, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 1 tot en met 13, worden vastgesteld op de wijze bedoeld in de bijlage bij deze regeling.

2. De kwalificatiedossiers en bijbehorende kwalificaties, bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 14, en de kwalificaties bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 16, vervallen.

3. Het kwalificatiedossier bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 15, en de bijbehorende kwalificaties bedoeld in artikel I, onderdeel A, onder 17, vervallen.

C

Bijlage 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In Opleidingsdomein 2. Afbouw, hout en onderhoud wordt ‘Projectmanager vastgoedonderhoud (25 013)’ vervangen door ‘Vastgoedadviseur (25 772)’ en vervalt de kwalificatie Kleur- en interieuradviseur (25 012).

2. In opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie wordt ‘Operator C (25 303)’ vervangen door ‘Operator C (25 802)’.

3. In Opleidingsdomein 5. Media en vormgeving wordt ‘AV-specialist (25 194)’ vervangen door ‘AV-specialist (25 717)’, ‘Fotograaf (25 195)’ vervangen door ‘Fotograaf (25 718)’ en ‘Ruimtelijk vormgever (25 212)’ vervangen door ‘Ruimtelijk vormgever (25 811)’.

4. In Opleidingsdomein 7. Mobiliteit en voertuigen wordt ‘Technisch Specialist Verbrandingsmotoren (25 237)’ vervangen door ‘Technisch Specialist Verbrandingsmotoren (25 831)’.

5. In Opleidingsdomein 8. Transport, scheepvaart en logistiek wordt in de alfabetische volgorde ‘Specialist transport en logistiek (25 777)’ toegevoegd en komt ‘Manager Transport en Logistiek 25379)’ te vervallen.

6. In Opleidingsdomein 9. Handel en ondernemerschap wordt ‘Interieuradviseur (25 158)’ vervangen door ‘Interieuradviseur (25 771)’.

7. In opleidingsdomein 15. Zorg en welzijn wordt in de alfabetische volgorde ‘Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (25 779)’ ingevoegd en komen ‘Agogisch medewerker GGZ (25 474)’, ‘Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (25 477)’, ‘Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (25 478)’ en ‘Thuisbegeleider (25 479)’ te vervallen.

8. In Opleidingsdomein 16. Voedsel, natuur en leefomgeving wordt ‘Dierenartsassistent paraveterinair (25 577)’ vervangen door ‘Dierenartsassistent paraveterinair (25 731)’.

ARTIKEL II

De bijlage bij de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende rijen vervallen:

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

25194

AV-specialist niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25195

Fotograaf niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25212

Ruimtelijk vormgever niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg en ruimtelijk inzicht

2. De volgende rijen worden toegevoegd:

Crebo

Opleiding

Grond voor aanvullende eis

25717

AV-Specialist

Creatieve en artistieke aanleg

25718

Fotograaf niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg

25811

Ruimtelijk vormgever niveau 4

Creatieve en artistieke aanleg en ruimtelijk inzicht

ARTIKEL III

De bijlage bij de Doorstroomregeling vmbo-mbo 2020 wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende rijen vervallen:

Kwalificatiedossier

Naam dossier

Crebo

Opleiding

Niveau

Leerweg

23006

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25012

Kleur- en interieuradviseur

4

BOL/BBL

23006

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

4

BOL/BBL

23006

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25014

Uitvoerder

4

BOL/BBL

23050

Grond-, water- en wegenbouw

25091

Allround vakman gww

3

BOL/BBL

23050

Grond-, water- en wegenbouw

25092

Allround waterbouwer

3

BOL/BBL

23050

Grond-, water- en wegenbouw

25094

Balkman

3

BOL/BBL

23050

Grond-, water- en wegenbouw

25096

Straatmaker

3

BOL/BBL

23052

Metselen

25102

Allround Metselaar

3

BOL/BBL

23056

Tegelzetten

25116

Allround tegelzetter

3

BOL/BBL

23057

Timmeren

25118

Allround timmerman

3

BOL/BBL

23104

Autospuiten

25229

Eerste Autospuiter

3

BOL/BBL

23107

Verbrandingsmotor-techniek

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

3

BOL/BBL

23107

Verbrandingsmotortechniek

25237

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

4

BOL/BBL

23111

Elektrotechnische systemen en installaties

25262

Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen

4

BOL/BBL

23111

Elektrotechnische systemen en installaties

25263

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

4

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25266

Eerste monteur datadistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25267

/ Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25268

Eerste monteur gasstations

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25269

Eerste monteur laagspanningsdistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25270

Eerste monteur middenspanning-distributie

3

BOL/BBL

23121

Procestechniek

25303

Operator C

4

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

3

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25305

Eerste monteur service en onderhoud gasturbines

3

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

3

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

4

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

4

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

4

BOL/BBL

23127

Elektrotechnische Installaties

25331

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

3

BOL/BBL

23127

Elektrotechnische Installaties

25332

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

3

BOL/BBL

23129

Industriële processen

25336

Mechanisch operator B

3

BOL/BBL

23129

Industriële processen

25338

Procesoperator B

3

BOL/BBL

23133

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25347

Eerste Monteur dakbedekking

3

BOL/BBL

23133

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25348

Eerste monteur utiliteit

3

BOL/BBL

23133

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25349

Eerste monteur woning

3

BOL/BBL

2. De volgende rijen worden toegevoegd:

Kwalificatiedossier

Naam dossier

Crebo

Opleiding

Niveau

Leerweg

23006

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25013

Vastgoedadviseur

4

BOL/BBL

23006

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25014

Uitvoerder

4

BOL/BBL

23050

Grond-, water- en wegenbouw

25091

Allround vakman gww

3

BOL/BBL

23050

Grond-, water- en wegenbouw

25092

Allround waterbouwer

3

BOL/BBL

23050

Grond-, water- en wegenbouw

25094

Balkman

3

BOL/BBL

23050

Grond-, water- en wegenbouw

25096

Straatmaker

3

BOL/BBL

23052

Metselen

25102

Allround Metselaar

3

BOL/BBL

23056

Tegelzetten

25116

Allround tegelzetter

3

BOL/BBL

23057

Timmeren

25118

Allround timmerman

3

BOL/BBL

23104

Autospuiten

25229

Eerste Autospuiter

3

BOL/BBL

23107

Verbrandingsmotortechniek

25237

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

4

BOL/BBL

23107

Verbrandingsmotor-techniek

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

3

BOL/BBL

23111

Elektrotechnische systemen en installaties

25262

Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen

4

BOL/BBL

23111

Elektrotechnische systemen en installaties

25263

Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

4

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25266

Eerste monteur datadistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25267

Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25269

Eerste monteur laagspanningsdistributie

3

BOL/BBL

23114

Infratechniek

25270

Eerste monteur middenspanning-distributie

3

BOL/BBL

23121

Procestechniek

25303

Operator C

4

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

3

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25305

Eerste monteur service en onderhoud gasturbines

3

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

3

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

4

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

4

BOL/BBL

23122

Service- en onderhoudstechniek

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

4

BOL/BBL

23127

Elektrotechnische Installaties

25331

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

3

BOL/BBL

23127

Elektrotechnische Installaties

25332

Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving

3

BOL/BBL

23129

Industriële processen

25336

Mechanisch operator B

3

BOL/BBL

23129

Industriële processen

25338

Procesoperator B

3

BOL/BBL

23133

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25347

Eerste Monteur dakbedekking

3

BOL/BBL

23133

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25348

Eerste monteur utiliteit

3

BOL/BBL

23133

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25349

Eerste monteur woning

3

BOL/BBL

ARTIKEL IV

In artikel IV is de inwerkingtreding geregeld. Voor een toelichting wordt verwezen naar het kopje inwerkingtreding in het algemeen deel.

De bijlage bevat de inhoud van de nieuw vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties (door opneming in bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016) en wordt gepubliceerd op de website van de SBB www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de wijzigingen in bijlage 2 die gepubliceerd zullen worden op http://www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

BIJLAGE BEHORENDE BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VAN 20 OKTOBER 2021, NR. MBO/29978860

Inhoud van de nieuwe kwalificatiedossiers genoemd in artikel I, onderdeel A, onder 1 tot en met 8 en 10 tot en met 13 die met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden en artikel I, onderdeel A, onder 9, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2023.

TOELICHTING

Algemeen

Inhoud

Deze wijzigingsregeling ziet op de nieuw ontwikkelde en gewijzigde kwalificatie(dossier)s in de periode 2020–2021 en enkele kwalificatiedossiers die na validering in november 2020 door de betrokken sectorkamers in januari 2021 niet zijn aangeboden voor vaststelling. Het betreft voornamelijk gewijzigde kwalificatie(dossier)s. De afgelopen periode heeft geleid tot actualisering van zesendertig kwalificatiedossiers, op grond van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. Deze dossiers zijn voorzien van een positief advies van de SBB toetsingskamer.

Voor twaalf kwalificaties gelden beroepsvereisten waarvan goedkeurende verklaring van het betreffende vakdepartement is ontvangen. Het betreft:

 • Ministerie BZK:

  • ° Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties;

  • ° Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties;

  • ° Eerste monteur utiliteit;

  • ° Eerste monteur woning;

 • Ministerie V&J:

  • ° HTV Generieke Opsporing domein VI;

  • ° HTV Natuur en Milieu domein II;

  • ° HTV Openbaar Vervoer domein IV;

  • ° HTV Openbare Ruimte domein I.

 • Ministerie LNV:

  • ° Bedrijfsleider dierverzorging;

  • ° Dierenartsassistent paraveterinair;

  • ° Proefdierverzorger;

  • ° Zelfstandig medewerker dierverzorging.

Regeldruk

Onderhavige wijzigingsregeling leidt niet tot een toename van de regeldruk, omdat met deze regeling geen nieuwe informatieverplichtingen worden opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen. Wel moeten de betrokken onderwijsteams van de mbo-instellingen de onderwijs- en examenprogramma’s aanpassen.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022, zodat de wijzigingen voor de start van het studiejaar 2022-2023 zijn doorgevoerd. Alleen het kwalificatiedossier publieke veiligheid zoals opgenomen in artikel I, onderdeel A, onder 9, treedt in werking per 1 augustus 2023. Hiertoe is besloten op advies van het bestuur van SBB. Het oude kwalificatiedossier en de daarbij behorende kwalificaties vervallen daarom ook later (artikel I, onderdeel A, onder 15 en 17). Ook in bijlage 2 wordt deze wijziging daarom later pas doorgevoerd (artikel I, onderdeel B, onder 3).

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Dit artikel wijzigt het overzicht van vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties in bijlage 1 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016. De hieronder genoemde kwalificaties worden aan de bijlage toegevoegd en dienen ter vervanging van de daarbij genoemde kwalificaties en/of kwalificatiedossiers. De onder 14 en 15 genoemde oude kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties en de onder 16 en 17 genoemde oude kwalificaties vervallen.

Hieronder volgt een inhoudelijke toelichting op de wijzigingen.

Kwalificatiedossier

Toelichting

(After)sales in de mobiliteitsbranche

De kwalificatiedossiers verkoop en aftersales in de mobiliteitsbranche zijn op basis van wensen en knelpunten vanuit het onderwijs en bedrijfsleven samengevoegd tot één kwalificatiedossier. Het dossier is breed neergezet zodat deze voor zowel de context van aftersales als verkoop uitvoerbaar is en aansluit bij de toekomstige adviseurs en managers in de mobiliteitsbranche.

Autospuiten

Het kwalificatiedossier autospuiten is op basis van wensen en knelpunten vanuit het onderwijs en de branche geactualiseerd. Het onderscheid tussen de niveau 2 en 3 kwalificatie is wat meer geaccentueerd. Daarnaast zijn enkele beschrijvingen wat verruimd voor een flexibelere toepassing van het dossier.

AV-productie

Het kwalificatiedossier AV-productie is op basis van wensen en knelpunten vanuit het onderwijs en branche geactualiseerd. Vanwege upgrading van het vakgebied zijn de niet (als zodanig) relevante delen van het oude kwalificatiedossier komen te vervallen.

Brood en banket

In het nieuwe dossier is grondstofkennis sterker aangezet. In de profielen Zelfstandig Werkend bakker en Leidinggevende bakkerij is de kerntaak herschreven en volledig gericht op het proces van het bedenken van een nieuw product tot het informeren over het product. Daarnaast zijn er in het profiel Leidinggevende bakkerij wijzigingen in de werkprocessen rondom de financiën.

Business Services

Het nieuwe kwalificatiedossier Business Services is een bundeling van 6 kwalificatiedossiers (Ondersteunende administratieve beroepen; Office en Management support; Financieel administratieve beroepen; Juridisch-administratieve beroepen; Financiële dienstverlening; Marketing, communicatie en evenementen) in één kwalificatiedossier met 6 profielen, als antwoord op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Dierverzorging

Het dossier is grondig onderhouden. Voortplanting heeft een kleinere plaats gekregen in het dossier. Informeren en adviseren zit nu in de profielen. Gastvrijheid en gastheerschap hebben een duidelijke plaats gekregen in de profielen van de dierverzorgers. Commerciële taken van dierverzorgers zijn prominent benoemd. De Vakbekwaam medewerker dierverzorging heeft een nieuwe naam: Zelfstandig medewerker dierverzorging. In dit profiel zitten nu ook begeleidende taken en het bewaken van de voortgang. In het profiel Bedrijfsleider dierverzorging is onderscheid gemaakt in leidinggevende taken en beheerstaken.

Elektrotechnische installaties

Het dossier is geactualiseerd op basis van nieuwe trends en (technologische) ontwikkelingen. Ook duurzaamheidsaspecten zijn meegenomen. De drie uitstroomrichtingen heten nu: Eerste monteur elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving, Eerste monteur elektrotechnische installaties in de industrie en Monteur elektrotechnische installaties.

Elektrotechnische systemen en installaties

Het dossier is geactualiseerd op basis van nieuwe trends en (technologische) ontwikkelingen. Ook duurzaamheidsaspecten en leidinggeven zijn meegenomen. De uitstroomrichtingen heten nu: Technicus elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving en Technicus elektrotechnische industriële systemen en installaties.

Entree

Het dossier is geactualiseerd. In overleg en in samenwerking met experts zijn er allerlei inhoudelijke aanpassingen aan het basisdeel en de profielen gedaan.

Evenementenorganisatie

De bestaande kwalificatie is niet opgenomen in Business Services maar in een apart kwalificatiedossier.

Grond-, water- en wegenbouw

Vakkennis en vaardigheden zijn aangevuld met onderwerpen als technische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkzaamheden, duurzaamheid en circulariteit, GNSS, digitale informatiesystemen en samenwerken. Het werkproces Bermen aanleggen is voor de (allround) vakman gww vervallen. Het werkproces Grondkering plaatsen is voor de (allround) vakman gww vervallen. Het werkproces “Overlegt en stemt af met derden” is voor de allround vakman gww toegevoegd.

Industriële processen

Op basis van nieuwe trends en (technologische) ontwikkelingen is het dossier herzien. De kerntaak "Begeleidt productiewerkzaamheden" is komen te vervallen en is waar relevant geïntegreerd in de kerntaak "Bewaakt het geautomatiseerde proces". Kerntaak "Begeleidt productie en medewerkers" is komen te vervallen en is waar relevant geïntegreerd in de kerntaak "Assembleert mechanische en besturingscomponenten".

Infratechniek

De kwalificaties (eerste) monteur gas-, water- en warmtedistributie zijn aangepast naar (eerste) monteur gas-, water- of

warmtedistributie. De student wordt binnen het crebo opgeleid voor één discipline: gas, water of warmte. Storingzoeken is voor niveau 2 vervallen. Vakkennis en vaardigheden zijn aangevuld met onderwerpen als: smart infra, duurzaamheid en circulariteit, energietransitie, digitale informatiesystemen en samenwerken met collega's.

Interieuradvies

Onderhoud van het dossier. Het nieuwe dossier heeft 4 kerntaken in plaats van 3. Er is nu meer aandacht voor het creatieve ontwerpproces. Tevens krijgen allerlei ontwikkelingen in de sector retail en het maatschappelijke verkeer een plaats. Voorbeelden zijn het toevoegen van "online" ter aanvulling op het traditionele offline. Dit geldt onder andere voor adviseren, communiceren en verkopen.

Kaderfunctie afbouw en onderhoud

Ten gevolge van arbeidsmarktontwikkelingen is het dossier herzien. Digitalisering, energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie zijn toegevoegd aan het dossier. De kwalificatie Projectmanager vastgoedonderhoud is herzien en heet nu Vastgoedadviseur. De kerntaak "Geeft leiding aan het project" is komen te vervallen, net als het werkproces "Voert taken op het gebied van personeelsmanagement uit". De kwalificatie Kleur- en interieuradviseur is verwijderd en wordt uitgefaseerd. Voor de kwalificatie Uitvoerder zijn beperkte wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn gericht op digitalisering, digitalisering en taakverzwarende aspecten (risicoinventarisatie, kwaliteitsbewaking en het organiseren van materialen en middelen). Kerntaken en werkprocessen zijn niet gewijzigd.

Logistiek

De kwalificatie Luchtvrachtspecialist uit het kwalificatiedossier Middenkader transport en logistiek is geactualiseerd op basis van door de branche aangeleverde beroepeninformatie. Door het specifieke karakter van de luchtvaart is het niet mogelijk om deze kwalificatie op te nemen in een breed kwalificatiedossier met een gezamenlijk basisdeel. Daarom is voor deze kwalificatie een apart kwalificatiedossier ontwikkeld: kwalificatiedossier Luchtvracht.

Luchtvracht

De kwalificaties voor de logistiek zijn opnieuw ingedeeld en inhoudelijk geactualiseerd.

Maatschappelijke Zorg

De twee profielen op niveau 3 zijn samengevoegd tot 1 profiel en daarnaast zijn de vier profielen op niveau 4 samengevoegd tot 1 profiel.

Management transport en logistiek

Op basis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en door de branche opgestelde beroepeninformatie worden de kwalificaties Logistiek supervisor, Planner transport en Manager transport en logistiek samengevoegd in één kwalificatiedossier Management transport en logistiek met twee uitstroomrichtingen: Logistiek supervisor en Specialist transport en logistiek.

Metselen

Bij vakkennis en vaardigheden zijn per niveau digitalisering/BIM, 3D, samenwerken, houtskeletbouw en verduurzaming toegevoegd. Bij enkele werkprocessen zijn gedragingen iets aangepast. Verder is voegen in het kwalificatiedossier zwaarder aangezet, passend bij de activiteiten van de metselaar.

Onderhoud- en verbouwbedrijf

In verband met nieuwe CO-wetgeving (wet- en regelgeving rond koolmonoxidevergiftiging bij gas- en verbrandingsinstallaties) is dit dossier beperkt in onderhoud genomen. De CO-aspecten zijn uit het dossier verwijderd, omdat deze werkzaamheden met ingang van de wet- en regelgeving niet meer mogen worden uitgevoerd door de beginnend beroepsbeoefenaar. Op verzoek van de brancheorganisatie en uitvoerende onderwijsinstellingen zijn de eisen ten aanzien van moderne vreemde talen verwijderd.

Operationele processen op de luchthaven

De kwalificaties Aviation operations officer (Aoo) uit het kwalificatiedossier Middenkader transport en logistiek is geactualiseerd op basis van door de branche aangeleverde beroepeninformatie. De kwalificatie Aoo is sterk veranderd en door het specifieke karakter van de luchtvaart is het niet mogelijk om deze kwalificatie op te nemen in een breed kwalificatiedossier met een gemeenschappelijk basisdeel. Daarom is voor deze kwalificatie een apart kwalificatiedossier ontwikkeld: kwalificatiedossier Operationele processen op de luchthaven.

Patisserie

Grondstofkennis in sterker aangezet in beide kerntaken, maar in de eerste kerntaak is een werkproces opgesplitst om hier meer nadruk op te leggen. Kerntaak 2 is nu meer gericht op het innoveren van producten en beschrijft het proces van het bedenken van een product t/m het informeren over het product incl. een werkproces met betrekking tot de kostprijsberekening.

Podium- en evenemententechniek

Er zijn nieuwe beroepscompetentieprofielen ontwikkeld voor dit kwalificatiedossier. Op basis hiervan is een vertaalslag gemaakt naar het kwalificatiedossier. Grootste wijziging is dat de specialisaties op niveau 4 zijn samengevoegd tot de nieuwe kwalificatie “Allround podium- en evenemententechnicus”. Dit is gedaan vanwege verbreding van het vakgebied. De specialisaties zullen terugkomen als keuzedelen.

Praktijkopleider

In het nieuwe dossier zijn een aantal werkprocessen samengevoegd of verplaatst naar een andere kerntaak om de uitvoerbaarheid en examinering te verbeteren. Een overzicht is te vinden via een link in de verantwoordingsinformatie.

Procestechniek

Op basis van nieuwe trends en (technologische) ontwikkelingen is het dossier herzien.

Publieke veiligheid

De basis is verbreed en verhoogd naar niveau 3. Reden hiervoor is een steviger basis die aansluit op de wettelijke eisen aan de basisbekwaamheid van de BOA. Het profiel Medewerker Toezicht en Veiligheid op niveau 2 is vervallen. Reden hiervoor is de zeer lage arbeidsmarktrelevantie. Het profiel Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) op niveau 3 is verplaatst naar het profiel voor domein I, Openbare ruimte. Naast het profiel HTV domein I zijn drie profielen toegevoegd: HTV Natuur en milieu domein II, HTV Openbaar Vervoer domein IV en HTV Generieke Opsporing domein VI. Reden hiervoor is een goede aansluiting op de vier BOA-domeinen op mbo-niveau en meer kans op werk in deze vier domeinen. De vier profielen sluiten aan op de aanvullende wettelijke eisen voor de betreffende BOA-domeinen.

Retail advies

In het vernieuwde kwalificatiedossier Retail advies zijn alle kwalificaties uit het dossier Advies en leiding in verkoop samengevoegd tot 1 nieuwe kwalificatie Retailspecialist. Binnen de retail is meer ruimte gekomen voor hospitality in de vorm van klant- en belevingsgericht werken, de klantreis (mogelijk via verschillende verkoopkanalen) en persoonlijke aandacht. De beginnend beroepsbeoefenaar moet hierin een voorbeeldfunctie hebben. Verder is er meer aandacht voor het omgaan met klantinformatie en technologische toepassingen in de retail en de impact hiervan op het retailconcept. Dat laatste haakt ook in op de laatste toevoeging: het versterken van het reflectievermogen, verbreden van horizon en veranderkracht, en het netwerken en samenwerken in de keten.

Retail management

Het vernieuwde kwalificatiedossier Retail management is op basis van wensen en knelpunten vanuit het onderwijs en de branche geactualiseerd. De structuur van het dossier van kerntaken en werkprocessen is geheel gewijzigd. Het dossier blijft bestaan uit 1 kwalificatie: Retailmanager. Het belangrijkste inhoudelijke verschil met het vorige dossier is de positie van hospitality in de vorm van klant- en belevingsgericht werken, de klantreis (mogelijk via verschillende verkoopkanalen) en persoonlijke aandacht. Ook is de online-factor groter dan voorheen, doordat steeds meer bedrijven hybride omnichannel bedrijven zijn geworden. Het accent op het interpreteren van gegevens (data) is vergroot en de vertaling hiervan naar de operationele gang van zaken in de verkoopomgeving en de wijze waarop het retailconcept vorm krijgt.

Retail operationeel

De vernieuwde kwalificatie Retail operationeel is op basis van wensen en knelpunten vanuit het onderwijs en branche geactualiseerd. Het dossier blijft bestaan uit 1 kwalificatie op niveau 2, namelijk Retailmedewerker. De structuur van het dossier is gewijzigd voor wat betreft kerntaken en werkprocessen. De twee grote verschillen met het vorige dossier zijn de positie van hospitality en de online factor, omdat steeds meer bedrijven hybride omnichannel bedrijven zijn geworden. De kern van de kwalificatie zijn het verlenen van hospitality in de vorm van klant- en belevingsgericht werken, het ondersteunen van de klantreis (mogelijk via verschillende verkoopkanalen) en persoonlijke aandacht. De klantbeleving staat centraal.

Ruimtelijke vormgeving

Het kwalificatiedossier Ruimtelijke vormgeving is op basis van wensen en knelpunten vanuit het onderwijs en de branche geactualiseerd. Het ambachtelijke aspect blijft belangrijk in het dossier. Aan de basis is de kerntaak 'Verkent de arbeidsmarkt' toegevoegd met twee werkprocessen (portfolio maken, netwerk verkennen) omdat dit specifiek voor dit vakgebied van belang is. Diverse beschrijvingen zijn verruimd - als gevolg van verbreding van het vakgebied, hetgeen zorgt voor een flexibelere toepassing van het dossier.

Service- en onderhoudstechniek

In verband met nieuwe wetgeving rond koolmonoxidepreventie is het dossier geactualiseerd. Voor de Eerste monteur werktuigkundige installaties en de Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties is een nieuwe kerntaak "Voorkomt het vrijkomen van koolmonoxide bij gasverbrandingsinstallaties" toegevoegd.

Tegelzetten

Het kwalificatiedossier tegelzetten is onderhouden waarbij beperkte aanvullingen zijn gedaan. Bij vakkennis en vaardigheden zijn per niveau digitalisering/BIM, 3D, samenwerken, houtskeletbouw en verduurzaming toegevoegd. Bij enkele werkprocessen zijn gedragingen iets aangepast.

Timmeren

Het dossier is geactualiseerd op basis van nieuwe beroepeninformatie. De kerntaak Uitzetten en maatvoeren is komen te vervallen en geïntegreerd in de kerntaak Bewerken en verwerken bouwmaterialen en (prefab)elementen. Per niveau zijn digitalisering/BIM, 3D, samenwerken, houtskeletbouw en verduurzaming toegevoegd.

Verbrandingsmotortechniek

Op basis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en door de branche opgestelde beroepeninformatie is het kwalificatiedossier Verbrandingsmotortechniek geactualiseerd.

Werktuigkundige installaties (montage)

In verband met nieuwe CO-wetgeving is het dossier geactualiseerd voor de kwalificaties Eerste monteur woning en Eerste monteur utiliteit. Aan deze kwalificaties is de nieuwe kerntaak "Voorkomt het vrijkomen van koolmonoxide bij gasverbrandingsinstallaties" toegevoegd. De Monteur werktuigkundige installaties kan gebruik maken van het keuzedeel Koolmonoxidepreventie bij gasverbrandingsinstallaties.

Artikel I, onderdeel B, onder 1

Dit onderdeel stelt in combinatie met de bijlage bij deze regeling de nieuwe kwalificatiedossiers en kwalificaties vast in bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016. Bijlage 2 is te raadplegen op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

Artikel I, onderdeel B, onder 2

De genoemde oude kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties vervallen. Voor de studenten aan de betreffende opleidingen geldt het overgangsrecht op grond van artikel 7.2.4. zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Dat betekent dat op basis van een beroepsopleiding gebaseerd op deze oude kwalificatiedossiers nog diploma’s kunnen worden uitgereikt gedurende een periode die overeenkomt met de studieduur van de beroepsopleiding vermeerderd met twee jaren.

Artikel I, onderdeel C

In onderdeel C worden enkele kwalificaties toegevoegd aan bijlage 4.

Artikel II

Met deze wijziging worden de in de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs genoemde dossiers en crebonummers geactualiseerd.

Artikel III

Met deze wijziging worden de in de Doorstroomregeling vmbo-mbo 2020 genoemde dossiers en crebonummers geactualiseerd.

Artikel IV

In artikel IV is de inwerkingtreding geregeld. Voor een toelichting wordt verwezen naar het kopje inwerkingtreding in het algemeen deel.

De bijlage bevat de inhoud van de nieuw vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties (door opneming in bijlage 2 bij de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016) en wordt gepubliceerd op de website van de SBB www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven