Kamerstukken in dossier 25477

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-09-1997 1996-1997 Kamerstuk 25477, nr. 1;2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Amendement over de hoogte van de tegemoetkoming voor werknemers die minder dan 30 uur verlof per week opnemen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Amendement over het vaststellen van een einddatum in geval van verlof voor palliatieve zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Amendement over vervanging bij loopbaanonderbreking door de doelgroep van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Amendement over uitbreiding van de vervanging bij loopbaanonderbreking door bepaalde herintreders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Nota van wijziging m.b.t. het gebruikmaken van een door het Lisv beschikbaar gesteld aanvraagformulier

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Amendement over het opnemen van meerdere verlofperioden na elkaar tot een maximum van achttien maanden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 159 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Amendement met bepalingen voor het geval dat sociale partners niet tot daadwerkelijke zorgafspraken komen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet financiering loopbaanonderbreking; Amendement over het vervallen van de voorwaarde van een minimale dienstbetrekking van één jaar voor palliatief verlof

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-1997 1997-1998 Kamerstuk 25477, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal