Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-44603".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-25
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4.1, eerste lid, van de Wet normering topinkomens;
Identifier stcrt-2021-44603
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44603
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2021, nr. 2021-0000546311, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT in verband met de verhoging van de grens voor de verplichting tot het opstellen van een WNT-verantwoording
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties