Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 oktober 2021, Min-BuZa.2021.10343-25, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 december 2020, nr. Min-BuZa.2020.6264-19, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma DHI 2019–2023) in verband met de ophoging van een gedeelte van het subsidieplafond voor de derde openstelling

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2, eerste lid, van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 december 2020, nr. Min-BuZa.2020.6264-19, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma DHI 2019–2023)1 wordt ‘een subsidieplafond van € 4 miljoen voor het ondersteunen van Nederlandse MKB-ondernemingen die zich richten op nieuwe activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten’ vervangen door ‘een subsidieplafond van € 4,9 miljoen voor het ondersteunen van Nederlandse MKB-ondernemingen die zich richten op nieuwe activiteiten in opkomende en ontwikkelde markten’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen H. Schuiling

Naar boven