Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-44087".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-13
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken; Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Identifier stcrt-2021-44087
Jaargang 2021
Materiële uitwerkingtreding 2024-01-01
Onderwerp Economie | Handel
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 44087
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 oktober 2021, Min-BuZa.2021.10343-25, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 december 2020, nr. Min-BuZa.2020.6264-19, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Derde openstelling Subsidieprogramma DHI 2019–2023) in verband met de ophoging van een gedeelte van het subsidieplafond voor de derde openstelling
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties