Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-43211".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-10-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 1.1, dertiende lid, van de Wet milieubeheer
Identifier stcrt-2021-43211
Jaargang 2021
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 43211
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 7 oktober 2021, nr. IENW/BSK-2021/256931, tot wijziging van de Regeling Europese afvalstoffenlijst en de Activiteitenregeling milieubeheer om teerhoudend asfalt aan te merken als gevaarlijk afval
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties