Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-42912".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-42912
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 42912
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 oktober 2021, kenmerk 3260143-1015791-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met ophoging subsidieplafond
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties