Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-09-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-41522".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-09-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Identifier stcrt-2021-41522
Is vereist door stcrt-2021-41522-n1
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-09-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 41522
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 september 2021, nr. GKA/29384797, houdende vaststelling van een beleidskader en een subsidieplafond voor de subsidieverstrekking voor intensivering en verbreding van de regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs (Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties