Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-09-2021 gepubliceerd door Kansspelautoriteit. De publicatie is van het type andere vergunning en heeft als identifier "stcrt-2021-41355".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-41355
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-09-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 41355
Publicerende organisatie Kansspelautoriteit
Rubriek andere vergunning
Taal nl
Titel Beleidsregels van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit inzake informatieplicht van vergunninghouders (Beleidsregels informatieplicht)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties