Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-09-2021 gepubliceerd door Stichting Nederlands Letterenfonds. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-41300".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einde reactietermijn 2021-09-13
Grondslag Artikel 10, lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Algemeen Reglement Nederlands Letterenfonds.
Identifier stcrt-2021-41300
Jaargang 2021
Materiële uitwerkingtreding 2022-01-01
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2021-09-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 41300
Publicerende organisatie Stichting Nederlands Letterenfonds
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Tijdelijke steunmaatregel tegemoetkoming distributiekosten fysieke boekhandel
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties