Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-10-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-40346".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-09-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag de artikelen 1, eerste lid, en 9 van de Wet ammoniak en veehouderij en de artikelen 1 en 10 van de Wet geurhinder en veehouderij
Identifier stcrt-2021-40346
Jaargang 2021
Onderwerp Landbouw | Planten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-10-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 40346
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 september 2021, nr. IENW/BSK-2021/232424, tot wijziging van de bijlagen van de Regeling ammoniak en veehouderij en bijlage 1 van de Regeling geurhinder en veehouderij in verband met actualisering hiervan
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties