Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-09-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-39783".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-09-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet
Identifier stcrt-2021-39783
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-09-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 39783
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2021, nr. 2021-0000063178, tot wijziging van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen in verband met de verhoging van het uitkeringsplafond en het openen van een nieuwe aanvraagronde
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties