Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-08-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-39135".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-08-19
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies, artikel 77 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2021-39135
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-08-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 39135
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 augustus 2021, nr. 2021-0000135096, tot het tijdelijk doen van verstrekkingen aan gerepatrieerden ten gevolge van de crisis in Afghanistan 2021 (Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties