Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-08-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-38911".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-08-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-38911
Jaargang 2021
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-08-24
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38911
Publicerende organisatie Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 augustus 2021, nr. WJZ/ 21198042, tot wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit 2018 in verband met de verruiming van het begrip dochteronderneming en steun voor oogstverzekeringen ter uitvoering van verordening (EU) 2021/652 en herstel van enkele omissies
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties