Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2021 gepubliceerd door Raad voor de Rechtspraak. De publicatie is van het type interne regeling en heeft als identifier "stcrt-2021-38523".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-38523
Jaargang 2021
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype rechterlijke macht
Publicatiedatum 2021-09-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38523
Publicerende organisatie Raad voor de Rechtspraak
Subrubriek interne regeling
Taal nl
Titel Besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit bevoegdheden college van bestuur SSR
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties