Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-09-2021 gepubliceerd door Raad voor de Rechtspraak. De publicatie is van het type interne regeling en heeft als identifier "stcrt-2021-38521".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-38521
Jaargang 2021
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype rechterlijke macht
Publicatiedatum 2021-09-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 38521
Publicerende organisatie Raad voor de Rechtspraak
Subrubriek interne regeling
Taal nl
Titel Mandaatbesluit bevoegdheden Directeur SSR
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties