Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-36389".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-36389
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Gezondheidsrisico's
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36389
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juli 2021, kenmerk 2354369-1007455-WJZ, tot wijziging van het Besluit aanwijzing gebieden negatieve testverplichtingen Bonaire, het Besluit aanwijzing negatieve testverplichtingen Sint Eustatius en het Besluit aanwijzing negatieve testverplichtingen Saba in verband met een wijziging van de aangewezen gebieden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties