Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-36091".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
Identifier stcrt-2021-36091
Jaargang 2021
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36091
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 juli 2021, nr. EenK/28583326, tot instelling van een commissie voor de visitaties van instellingen met een wettelijke taak op grond van artikel 2.8 van de Erfgoedwet (Instellingsbesluit visitatiecommissie Erfgoedwetmusea 2021–2024)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties