Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2021 gepubliceerd door overig. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-36083".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-36083
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2021-07-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36083
Publicerende organisatie overig
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de directeur-generaal van de statistiek van 12 juli 2021, nr. CSB-2021-072, houdende de criteria voor het verlenen van toegang aan instellingen tot microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Beleidsregel toegang instellingen tot microdata CBS)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties