Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-35846".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-35846
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35846
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2021, kenmerk 3222067-1009671-LZ, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met bijkomende zorgkosten ten laste van het pgb en indexatie van de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb naar het prijspeil in 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties