Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-35375".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens
Identifier stcrt-2021-35375
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35375
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Subrubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 21 juni 2021, nummer CvTE21.00902, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2023, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi ten behoeve van het examenjaar 2022, tevens preliminaire vaststelling van een syllabus ten behoeve van het examenjaar 2024 (Regeling syllabi centrale examens vo 2023)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties