Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-35369".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 85, derde lid, 85a, eerste lid, 85b1, tweede, derde, vierde, zesde en zevende lid, 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
Identifier stcrt-2021-35369
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35369
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2021, nr. VO/28514072, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor het kalenderjaar 2021
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties