Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2021, nr. VO/28514072, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor het kalenderjaar 2021

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 85, derde lid, 85a, eerste lid, 85b1, tweede, derde, vierde, zesde en zevende lid, 86, vijfde en zesde lid, 89, eerste lid, en 89a1, tweede, derde en vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling bekostiging exploitatiekosten vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift ‘Kalenderjaren 2020 en 2021’ wordt vervangen door ‘Kalenderjaar 2021’.

B

In artikel 2 wordt ‘€ 19.755,83’ vervangen door ‘€ 20.143,04’.

C

In artikel 3 wordt ‘€ 18.035,51’ vervangen door ‘€ 18.389,01’.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt ‘€ 186,10’ vervangen door ‘€ 190,40’.

2. In het vijfde lid wordt ‘€ 14,87’ vervangen door ‘€ 15,21’.

3. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. De onderwijsinhoudcodes, behorende bij de schoolsoorten, leerjaren, afdelingen en profielen, zoals opgenomen in tabel 1, staan vermeld in bijlage 1.

  Tabel 1. Bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren, afdelingen en profielen in euro’s

  Groep

  Schoolsoort

  Leerjaren, afdeling en profiel

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  212,74

  160,78

  481,10

  854,62

  2

  vwo, havo of mavo1

  3 t/m 6

  175,83

  129,99

  401,37

  707,19

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van alle afdelingen en isp’s, Experiment doorlopende leerlijnen, en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten.

  219,65

  160,78

  677,71

  1.058,14

  4

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. Landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel

  b. isp landbouw breed, en profiel Groen

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  c. VM2: is beëindigd,

  d. Experiment doorlopende leerlijnen

  182,73

  160,78

  924,00

  1.267,51

  5

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. bouwtechniek

  b. metaaltechniek

  c. elektrotechniek

  d. voertuigentechniek

  e. installatietechniek

  f. transport en logistiek

  g. isp bouw breed

  h. isp metalektro

  i. isp instalektro

  j. verzorging

  k. uiterlijke verzorging

  l. isp zorg en welzijn breed

  m. mode en commercie

  n. consumptief

  o. isp consumptief breed

  p. handel en verkoop

  q. administratie

  r. isp handel en administratie

  s. isp techniek breed

  t. ict

  u. sport, dienstverlening en veiligheid

  v. technologie en commercie

  w. technologie en dienstverlening

  x. dienstverlening en commercie

  3, 4, 5 en 6 van de afdeling:

  y. VM2: is beëindigd,

  z. Experiment doorlopende leerlijnen, en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, Bakkerij en recreatie, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en producten

  316,00

  298,50

  1.356,24

  1.970,74

  6

  vbo1

  3 en 4 van de afdeling:

  a. grafimedia

  alle leerjaren van de afdeling:

  b. nautisch onderwijs

  c. Experiment doorlopende leerlijnen, en profielen Media, vormgeving en ict, en Maritiem en techniek

  259,68

  339,56

  2.021,27

  2.620,51

  7

  praktijkonderwijs

  alle inschrijvingsjaren

  235,29

  160,78

  910,12

  1.306,19

  8

  ondersteuningsbedrag lwoo en pro

  alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

       

  190,40

  X Noot
  1

  De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo; de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

E

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

In afwijking van artikel 4 zijn de bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de categoriale vbo-school voor landbouw genoemd in tabel 2.

Tabel 2. Bekostigingsbedragen vbo-scholen voor landbouw in euro’s

Schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

I

II

III

I+II+III

vbo

alle leerjaren van het profiel Groen, de afdeling landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel en van het isp landbouw breed, en 3, 4, 5 en 6 van:

Experiment doorlopende leerlijnen

182,73

129,99

629,15

941,87

ondersteuningsbedrag lwoo en pro

alle leerjaren vmbo en alle inschrijvingsjaren praktijkonderwijs

     

190,40

F

In artikel 6, eerste lid, wordt ‘€ 321,88’ vervangen door ‘€ 328,19’.

G

In artikel 7 wordt ‘€ 18.035,51’ vervangen door ‘€ 18.389,01’.

H

In artikel 8 wordt ‘€ 12.698,30’ vervangen door ‘€ 12.947,19’.

I

Bijlage 1 vervalt, onder vernummering van bijlage 2 tot bijlage 1.

J

Bijlage 1 (nieuw) wordt vervangen door de bijlage die is opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling.

ARTIKEL II

De Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 2 vervalt.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 93.774,36’ vervangen door ‘€ 99.521,02’.

b. in onderdeel b wordt ‘€ 111.920,45’ vervangen door ‘€ 118.779,14’.

c. in onderdeel c wordt ‘€ 110.725,80’ vervangen door ‘€ 117.511,28’.

d. in onderdeel d wordt ‘€ 107.555,24’ vervangen door ‘€ 114.146,42’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. in onderdeel a wordt ‘€ 87.001,62’ vervangen door ‘€ 92.333,24’.

b. in onderdeel b wordt ‘€ 98.671,66’ vervangen door ‘€ 104.718,44’.

c. in onderdeel c wordt ‘€ 93.851,20’ vervangen door ‘€ 99.602,57.

d. in onderdeel d wordt ‘€ 89.316,56’ vervangen door ‘€ 94.790,04’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 51.713,62’ vervangen door ‘€ 54.882,72’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 4.682,81’ vervangen door ‘€ 4.814,87’.

5. In het vijfde lid wordt ‘€ 87,68’ vervangen door ‘€ 90,15’.

C

In artikel 6 wordt ‘bedoeld in de artikelen 2 en 4’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 4’.

D

In artikel 7, eerste lid, wordt ‘1 januari 2020’ vervangen door ‘1 januari 2021’.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd, met uitzondering van artikel I, dat in werking treedt op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

BIJLAGE 1 BEHORENDE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL J, VAN DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA VAN 2 JULI 2021, NR. VO/28514072, TOT WIJZIGING VAN DE REGELING BEKOSTIGING EXPLOITATIEKOSTEN VO EN DE REGELING VASTSTELLING BEDRAGEN LANDELIJKE GEMIDDELDE PERSONEELSLAST VO IN VERBAND MET HET VASTSTELLEN VAN DE BEDRAGEN VOOR HET KALENDERJAAR 2021

BIJLAGE 1. BEHORENDE BIJ ARTIKEL 4, ZESDE LID, ONDERWIJSINHOUDCODES 2021, VAN DE REGELING BEKOSTIGING EXPLOITATIEKOSTEN VO

Onderwijsinhoudcodes

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen (de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg), inclusief de leer-werktrajecten en entreeopleidingen.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

Schoolsoort

Leerjaren, afdeling en profiel

Onderwijsinhoudcode

Onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0700, 0802, 4011, 4021, 4031, 4040

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0170, 0171, 0172, 0173, 0200, 0270, 0271, 0272, 0273, 0300, 0370, 0371, 0372, 0373, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0700, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 4011, 4016, 4021, 4026, 4031, 4036, 4040, 4045, 4712, 4732, 4752, 4772, 4792

2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 4050, 4055, 4612, 4632, 4652, 4672, 4692

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en de profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg en welzijn, Dienstverlening en producten

4711, 4731, 4751, 4791, 6031, 6131, 6231, 6431, 6531, 6631, 6931

4611, 4631, 4651, 4691, 6075, 6175, 6275, 6475, 6575, 6675, 6975

4

vbo

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en het profiel Groen

4771, 4773, 6711, 6721, 6731, 7711, 7721

4671, 4673, 6755, 6765, 6775, 7755, 7765

5

vbo

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg en welzijn, Dienstverlening en producten

4511, 4512, 4513, 4531, 4532, 4533, 4551, 4552, 4553, 4571, 4572, 4573, 4591, 4592, 4593, 4713, 4733, 4753, 4793, 6011, 6021, 6111, 6121, 6211, 6221, 6411, 6421, 6511, 6521, 6611, 6621, 6911, 6921, 7011, 7021, 7111, 7121, 7211, 7221, 7411, 7421, 7511, 7521, 7611, 7621, 7911, 7921

4411, 4412, 4413, 4431, 4432,

4433, 4451, 4452, 4453, 4471, 4472, 4473, 4491, 4492, 4493, 4613, 4633, 4653, 4693, 6055, 6065, 6155, 6165, 6255, 6265, 6455, 6465, 6555, 6565, 6655, 6665, 6955, 6965, 7055, 7065, 7155, 7165, 7255, 7265, 7455, 7465, 7555, 7565, 7655, 7665, 7955, 7965

6.a

vbo

3 en 4 van het profiel Media, vormgeving en ict

6311, 6321, 6331, 7311, 7321

6355, 6365, 6375, 7355, 7365

6.b

vbo

alle leerjaren van het profiel Maritiem en techniek

1916, 6811, 6821, 6831, 7811, 7821

1394, 6855, 6865, 6875, 7855, 7865

7

praktijk-onderwijs

kent geen leerjaren

0090

 

TOELICHTING

Deze regeling bevat een wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo. De Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van de scholen in het voortgezet onderwijs.

Met deze wijzigingsregeling worden de bekostigingsbedragen in deze twee regelingen geactualiseerd voor het kalenderjaar 2021. Deze actualisatie vindt plaats op grond van de kabinetsbijdrage voor loon- en prijsontwikkeling in 2021.

Regeling bekostiging exploitatiekosten vo

De bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo worden verhoogd met 1,96% op basis van de kabinetsbijdrage voor prijsontwikkeling in 2021.

Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo

De bedragen voor het kalenderjaar 2021 in de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo worden verhoogd met 2,47% op basis van de kabinetsbijdrage voor loonontwikkeling in 2021. Daarnaast zijn de bekostigingsbedragen verhoogd omdat een deel van de prestatiebox vanaf 2021 wordt toegevoegd aan de lumpsumbekostiging, conform de nota van wijziging op de begroting 2021.

Informeren Tweede Kamer

In artikel 121, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is bepaald dat de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo gelijktijdig met de publicatie in de Staatscourant moet worden overgelegd aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft vervolgens vier weken de tijd om te reageren. Deze wijzigingsregeling wordt daarom aangeboden aan de Tweede Kamer, samen met een brief waarin de bedragen uit de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo voor 2021 nader worden toegelicht. Daarbij wordt verwezen naar de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo, zoals die wordt gepubliceerd op wetten.overheid.nl. Artikel I treedt in werking vier weken na het overleggen van de regeling aan de Tweede Kamer, mits de Kamer geen overleg over de regeling wenst of indien reeds overleg is gevoerd.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven