Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-35076".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-35076
Jaargang 2021
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35076
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 juli 2021, kenmerk 3221333-1012177-J, houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan in verband met verlenging van de werkingsduur en de aanpassing van de normbedragen voor 2022
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties