Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-35066".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-35066
Jaargang 2021
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35066
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 30 juni 2021, kenmerk 3216930-1011601-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met verlenging van de werkingsduur
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties