Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De publicatie is van het type ander besluit van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-35043".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-07-02
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2021-35043
Jaargang 2021
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35043
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rubriek ander besluit van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 2 juli 2021, nr. WJZ/ 21149215, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met de invoering en openstelling van de subsidiemodule omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties