Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-34636".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-29
DTD-versie 1.0.4
Grondslag artikelen 12.26, derde lid, 13.21 en 16.139, derde lid, van de Omgevingswet en artikel 26, eerste lid, van de Invorderingswet 1990
Identifier stcrt-2021-34636
Jaargang 2021
Maker Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerp natuur en milieu
Onderwerp ruimte en infrastructuur
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34636
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 juni 2021 tot wijziging van de Omgevingsregeling vanwege het opnemen van regels over landinrichting, onteigening en kostenverhaal en tot wijziging en intrekking van enige andere regelingen (Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties