Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-34436".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies
Identifier stcrt-2021-34436
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34436
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 29 juni 2021, kenmerk 2361657-1009076-LZ, houdende regels voor de verstrekking van subsidie voor de financiering van brancheopleidingen voor mensen met een verstandelijke beperking tot Assistent Logistiek, Groenvoorziening of Facilitaire Dienstverlening (Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties