Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-07-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-34202".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-06-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gerectificeerd door stcrt-2021-34202-n1
Grondslag Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel g, van de Wet College voor toetsen en examens
Identifier stcrt-2021-34202
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-07-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34202
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 21 juni 2021, nummer CvTE-21.00868, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2023 (Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2023)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties