Rectificatie van de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2023 van 21 juni 2021 van het College voor Toetsen en examens gepubliceerd in de Staatscourant van 6 juli 2021 (Stcrt. 2021, 34202)

In de bijlage ‘Bijlage 1B. Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens havo en vwo 2023 als bedoeld in artikel 1’ staat ten onrechte het jaartal 2022 in de titels van de eerste twee paragraven ‘1 Wat is anders in 2022’ en ‘2 Toegestane hulpmiddelen havo en vwo 2022’. De jaartallen worden beide vervangen door 2023.

In de het opschrift van de bijlage ‘Bijlage 2. Regeling eveneens toegestane hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking 2022 als bedoeld in artikel 2. HULPMIDDELEN KANDIDATEN MET EEN BEPERKING 2022’ staat eveneens ten onrechte het jaartal 2022. De jaartallen worden beide vervangen door 2023.

Naar boven